Kalender

Kalender for lodsbåden "EJNO"

EJNO på værft i Marstal

        februar 2017

Lodskendingsflag

Aktivitetskalender for "EJNO" i 2019

 

 

       21.  marts    Generalforsamling i Pakhuset kl. 19


        4.   maj        Standerhejsning kl. 10   


 30. maj- 2. juni  Romregatta  Sønderborg - Flensborg


       5.- 11. juni   Pinsestævne i Holbæk. Den årlige Pinseregatta i TS-regi.

    Lørdag præsentationssejlads og fællesspisning           

                                                                                                                              

         AFLYST   " Kongelig Classic" , Åbenrå, Sønderborg, Flensborg

       

11.- 12. oktober   Æbleræs

                             Kapsejlads til Troense fredag.  Æblerne lastes.

                     Lørdag  sejles der til Træskibsbroen i Svendborg, hvor æblerne sælges.

 

         november    StanderstrygningDato

Logbog for  "EJNO"       2019

  4. maj

standerhejsning

14. maj

nyt topsejl slået under

18. maj

sejlede til Marstal. Motorstop på vej hjem. Sejlede for sejl til Ristinge

20. maj

slæbt til Rudkøbing af "ALI". Brændstoftank og -slanger renset for dieselpest

      28. maj

sejlede til Bagenkop. På bedding. Bunden renset og nyt zink påsat skrue. Sejlede til Rudkøbing

        5. juni

sejlede til Sejerø

        6. juni

sejlede til Hundested

        7. juni

sejlede til Holbæk til Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne

        8. juni

sejlede præsentationssejlads ved Holbæk

        9. juni

sejlede til Hundested

      10. juni

sejlede til Ballen, Samsø

      12. juni

sejlede til RudkøbingFra EJNO med Kronborg om styrbord Pinsen 2018

Æbleræs 2017

"Dannebrog" besøger Rudkøbing

Kongelig Classic ved Sønderborg

Rudkøbing Løb   1938