Foreningen

Sejlskibsforeningen "EJNO under sejl"

Foreningens formål er at erhverve skibet ”EJNO”, at føre skibet tilbage til dets oprindelige udseende i henhold til konstruktionstegninger fra 1898, samt at sejle mest muligt med skibet til gavn for såvel foreningens medlemmer som andre interesserede.

Foreningen består af 40 medlemmer med andel i skibet.

 

Sejlskibsforeningen ”EJNO under sejl”

 

Jørgen Rasmussen, formand 20 16 20 48

Ole Gotfredsen, næstformand 62 51 20 99

Nils Gotfredsen, kasserer 23 24 22 17

Niels Poulsen, sekretær 62 51 41 99

Jørgen Lorenzen 60 63 19 16

Jørgen Bejerholm 21 30 25 48

Peer Krogsmose 41 97 22 24

 

Signalflag G

"Jeg ønsker lods"

Signalflag H

"Jeg har lods om bord"

Rudkøbing Løb 1938

Gammel plan. Indtil medio 2017